Pages

Sunday, July 31, 2016

बनाइ कटेरो चलाए गुजारा खनेर गर्हामा फलाए गुजरा म जस्तो भिकारी बनेका कति छन् बताउ क कस्ले जलाए गुजारा हसाएर आमा बसेका कहाँ छन् जहाँ छन तिनैका पलाए गुजरा मलाइ पसार्यो कुटेर कसैले र घयल गराई गलाये गुजारा पहिरो चलेको छ बाटो भरी नै नमानी डर क्यै ढलाए गुजारा

No comments: